Rzemiosło

Obrazek
Dziki Gon
Awatar użytkownika
Posty: 968
Rejestracja: 18 mar 2018, 4:22

Rzemiosło

Post autor: Dziki Gon » 30 gru 2019, 22:05

Obrazek

Nie wzniosłość jego murów, nie dostęp do morza ani flota, lecz handel i rzemiosło — oto co prócz łaski Wiecznego Ognia zaświadcza o prawdziwej potędze Wolnego Miasta na Kontynencie. Rzeźnie, tartaki, wielka manufaktura, do tego wszelkie wyobrażalne cechy i rzemiosła — dzień w dzień zanoszące Niegasnącemu najmilszą mu ofiarę w postaci trudu uczciwej pracy. Tej ostatniej w murach nigdy nie brakuje, stąd też wyrobienie sobie fachu w ręku to obok kupiectwa jedna z bardziej perspektywicznych, ale i niełatwych (i nie każdemu pisanych) ścieżek kariery w wielkim mieście.
Rezydujący w mieście rzemieślnicy, dla ochrony swych interesów zwykli organizować się w cechy (a w przypadku kupców w gildie), zrzeszające mistrzów rzemiosła, właścicieli warsztatów oraz czeladników. Ich przeznaczeniem jest zawodowa współpraca, kontrola zbytu wyrobów i trzymanie w ryzach konkurencji. Uczestnictwo w cechu nierzadko wykracza poza wymiar samej pracy — bywa, że jego członkowie oraz ich rodziny kupią się w całe społeczności zamieszkujące w obrębie jednej dzielnicy. Zrzeszeni razem ucztują i celebrują lokalne święta, a w razie konieczności pełnią służbę miastu jako cechowa milicja, opiekując się wydzielonym fragmentem muru. Wspomagają się też wzajemnie finansowo i w niedoli, utrzymując wdowy i sieroty po zmarłych towarzyszach.
Chcąc konkurować z zatrzęsieniem partaczy, napływem importowanych towarów oraz nowymi formami zatrudnienia i produkcji w postaci manufaktur, cechy zmuszone są robić to jakością swych wyrobów i usług. Aby zostać dopuszczonym do cechu, należy odpracować swoje jako uczeń podczas długiej nauki pod okiem u któregoś z mistrzów zwanej terminem. Terminowanie (często kilkuletnie) kończy się egzaminem czeladniczym, będącym praktycznym sprawdzianem maestrii rzemiosła terminatora, przybierającego formę przygotowanego przezeń wyrobu podlegającego ocenie starszyzny cechu. Po pozytywnym rozpatrzeniu egzaminu umiejętności, uczeń urzadza na swój koszt ceremonię wyzwolin (zwykle w formie uroczystej uczty), po której spełnieniu będzie mógł tytułować się czeladnikiem, pełnoprawnym członkiem cechu. Wśród niektórych cechów zwyczajową praktyką pozostaje także wędrówka — poprzedzający wyzwoliny zwyczaj wysyłania czeladnika na roczną lub dłuższą podróż celem praktycznego sprawdzenia umiejętności. Objęcie posady mistrza i związanej z nią dodatkowej funkcji wymaga odpowiedniego stażu i podobnie jak przy promocji na czeladnika — stosownego egzaminu, tzw. „majstersztyku”. Jednakże starszyzna, często na drodze precedensów lub kunktatorstwa, nie dopuszcza nowych mistrzów w swoje szeregi, kiedy jest ich zbyt wielu lub upatrzyli na stanowisko własnego kandydata. Jak w każdej większej społeczności decyduje polityka. A i często kroczące za nią kumoterstwo i nepotyzm.
Inaczej sprawa ma się z nieludźmi mającymi możliwość, a często nawet obowiązek łączenia się w osobnych cechach, obarczonych dodatkowymi podatkami, a nieposiadającymi nawet połowy przywilejów dostępnych ludzkim zrzeszeniom. Pomimo tej oczywistej nierówności, prawo Novigradu jest względnie łagodne w dodatkowych obostrzeniach fiskalnych dla nieludzi, doświadczając nimi dotkliwie wszystkich bez mała po równo. Zasadniczą różnicą w przywilejach pozostaje to, że nieludzie — podobnie jak partacze i większość rzemiosł wymagających wielkich pieców — zmuszani są prowadzić swą działalność na przedmieściach lub (jeśli bez wspomnianych pieców) w Czerwonej Dzielnicy. Pomimo trudności, nieludzcy rzemieślnicy odnajdują się w realiach Wolnego Miasta niezgorzej, posiadając zasłużoną opinię solidnych, a przy tym niedrogich fachowców. Szczególnie krasnoludy oraz ich kuzyni gnomy, których nowoczesna myśl technologiczna jest w mieście wszechobecna i z powodzeniem stosowana — zwłaszcza w fortyfikacjach, a obecna w mieście i zdominowana przez nie Wielka Fabryka Wynalazków stanowi ewenement na skalę Kontynentu. W związku z potężną reprezentacją brodatego ludu w bankowości i handlu, gildie kupieckie charakteryzuje również bardziej inkluzywny charakter od cechów, objawiający się brakiem oficjalnego podziału ich członków na rasy.
Wyrobnikami niezrzeszonymi są „partacze” — wyrobnicy prowadzący indywidualną działalność rzemieślniczą poza strukturami cechu, często bez stosownego wykształcenia. Ci, bez względu na rasę i rodzaj interesu, mają nakaz uprawiania go na przedmieściach. Nie jest powiedziane, że samouk czy niezrzeszony musi być gorszy w swym fachu od regularnego czeladnika, jednak z reguły układa mu się gorzej od konfratra z cechu. Te ostatnie często świadomie ich zwalczają jako niepożądaną konkurencję.Obrazek


Spośród rozlicznych rzemiosł kontrybuujących do rozwoju i dobrobytu miasta, kilka jest w mieście szczególnie popularnych.
Zaczynając od fundamentów: wiecznie rozbudowujący, przebudowujący i odbudowujący się Novigrad nigdy nie wzgardzi trudem majstrów-murarzy, wzmacniających mury oraz wznoszących nowe budowle i domostwa z pomocą budulca dostarczanego im przez kamieniarzy z podmiejskiego kamieniołomu.
Wolny Gród, choć niemal w całości murowany, nie stoi samym kamieniem, stąd na podmiejskich tartakach i warsztatach, a także w porcie dobry pracownik w drewnie (cieśla, stolarz, szkutnik) rzadko kiedy będzie mógł narzekać na brak zamówień. Ze spławianego tu Pontarem oraz pozyskanego po okolicznych lasach drzewa robi się wszystko: od łodzi po ich maszty, przez konstrukcje i rusztowania, a na meblach i sprzętach kończąc.
Nie gaśnie też zapotrzebowanie na artykuły żelazne, tak jak nie gasną piece w miejskich i podmiejskich kuźniach i manufakturach, przetapiających żelazo na ekwipunek, narzędzia i elementy montażowe, a klingi opatrzone puncmarką novigradzkich mieczników posiadają renomę jakości w całej Redanii. Nie próżnują tedy ani płatnerze, ani kowale, ani wspomniani zbrojmistrze.
Przedstawiciele zawodów skórniczych oraz tkackich, w tej liczbie garbarze, rymarze, szewcy i krawcy, mogą szczycić się ugruntowaną pozycją na lokalnym rynku. Pierwsza na Kontynencie manufaktura ciżem, potężna garbarnia, ubrania na wymiar oraz zamorskie materiały i najnowsze kolekcje z całego Kontynentu. Jedną z modowych wizytówek miasta jest nabijana ćwiekami kurtka, szczególnie popularna po wojnie, a w której chadzał pono i sam Biały Wilk.
Ponadto w grodzie, w którym liczba karczem śmiało może konkurować z liczbą zamtuzów i świątyń, do rzemiosła należy również ponad wszelką wątpliwość zaliczyć kucharstwo i piwowarstwo, w szczególnie wykwintnych zajazdach i austeriach wynoszone do rangi sztuki.
Na bogatą i pewną klientelę mogą liczyć w mieście jubilerzy. Dzięki bliskości banków, tutejszej giełdy oraz mnogości towarów wszelakich, w tej liczbie precjozów — specjaliści od obróbki szlachetnych kruszców i metali to jedni z bogatszych usługodawców Novigradu, a zorganizowany przez nich cech przypomina raczej zamożne lobby spekulantów niźli komunę drobnych wyrobników.
W pewnym sensie rzemieślnikami pozostają również alchemicy. Choć niektórzy z nich najpewniej obraziliby się za to porównanie (postrzegając siebie przede wszystkim jako uczonych), ich odkrycia nierzadko ściśle przeplatają się z rzemiosłem, a oni sami — na wzór wyrobników, zwykli partycypować w życiu para-cechowych stowarzyszeń czy socjet.
Choć wielu najchętniej odmówiłoby im miejsca w niniejszym zestawieniu — w organizacji cechowej zrzeszają się także utrzymywani z miejskiej kasy kaci, na których to Wolne Miasto posiada stałe i niegasnące zapotrzebowanie. Pomimo dodatkowych przywilejów, mało który obywatel miasta decyduje się na objęcie tej ważnej, lecz obarczonej piętnem społecznej awersji funkcji. Do obowiązków małodobrych należy nie tylko wymierzanie wyroków śmierci, ale również zadawanie męki w ramach kar i przesłuchań, a także nadzór nad usuwaniem padliny i bezpańskich zwierząt.
W końcu rzemiosłem parają się także czarodzieje, bo choć miasto w swych prawach odżegnuje się od uprawianej swobodnie magii, to całkiem chętnie korzysta z jej dobrodziejstw, a herezję od czarodziejstwa na użytek komercyjny odróżnia przede wszystkim licencja i specjalny podatek. Całkiem słony, choć niezdolny zagrozić popytowi na usługi magików, paradoksalnie rozpowszechnionych jak nigdzie indziej na Północy, może z wyjątkiem oczywistych Gors Velen czy Ban Ard. Tutejszy rynek kwitnie czarodziejską drobnicą na codzienny użytek. Na popularne w mieście ochronne amulety (często prawdziwe) magiczne zamki i zabezpieczenia mogą pozwolić sobie nawet umiarkowanie zamożni mieszkańcy. Poważni artefaktorzy i zaklinacze wzdragający się przed produkowaniem masówki dla profanów, także znajdą w mieście rację bytu — Wolne Miasto słynie z obfitości rzadkich składników czy surowców po wyjątkowo korzystnych (nawet jak na tutejszą drożyznę) cenach. Wyspecjalizowani magowie łączą również znajomość rzemiosła (np. jubilerstwa czy wyrobu broni) z zaklinaniem.
Powoduje to też określoną specyfikę tutejszych czarodziejów — część z nich, mieszkająca w mieście jeszcze przed rozpadem Kapituły, choć wierna Prawu, nie chciała jej podlegać bardziej niż to konieczne, przedkładając wielkie pieniądze nad wielką politykę, a ceniąc sobie przede wszystkim dążenie do maestrii w swej sztuce.


ObrazekObrazek Wykonanie swojej pracy wymaga od rzemieślnika odpowiedniej wiedzy i umiejętności, odpowiednich surowców oraz narzędzi, a czasem warunków w postaci odpowiedniej aparatury czy warsztatu. Tych pierwszych nabywa w toku praktyki, przekazywana jest z mistrza na ucznia, a często z pokolenia na pokolenie. Zawsze może również eksperymentować lub wypróbowywać nowe techniki w oparciu o zachowaną wiedzę, np. w postaci schematów lub innych źródeł, szczególnie zdatnych w metalurgii, kowalstwie i bardziej technicznych zagadnieniach. Znajomość rzemiosła pozwala mu na naprawę, modyfikację oraz wycenę przedmiotów bądź pracy z zakresu swojej specjalizacji. Przede wszystkim jednak — na stworzenie czegoś nowego. Po zaplanowaniu pracy pierwszym krokiem jest pozyskanie materiałów.
Potrzebne surowce można wynajdywać samodzielnie lub też zakupić gotowe. Warto mieć na uwadze, że w zależności od źródła oraz aktualnej koniunktury mogą przyjmować najrozmaitsze ceny i rzadko kiedy bywają stałe. Surowcem mogą być również niektóre składniki alchemiczne lub unikaty niewymienione w spisie. Poniżej zaś kilka z powszechniejszych materiałów wykorzystywanych w rzemiośle:


Obrazek Obrazek Drewno
Występowanie: kupno lub las
Rzadkość: wszechobecny
Zastosowanie: stolarstwo,szkutnictwo, ciesielstwo


Obrazek Glina
Występowanie: rzeki lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: garncarstwo i ceramika


Obrazek Olej
Występowanie: kupno albo produkcja
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: impregnacja, paliwo


Obrazek Popiół
Występowanie: ogniska, spalone drewno
Rzadkość: wszechobecny
Zastosowanie: barwnik, garbarstwo, produkcja potażu


Obrazek Szkło
Występowanie: kupno albo produkcja
Rzadkość: niepospolity
Zastosowanie: naczynia, soczewki, budownictwo


Obrazek Tkanina
Występowanie: kupno albo produkcja
Rzadkość: w zależności od materiału
Zastosowanie: krawiectwo i pokrewne


Obrazek Węgiel
Występowanie: złoża, ogniska
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: barwnik, metalurgia, paliwo


Obrazek Włókna
Występowanie: pola i plantacje
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: tkactwo, krawiectwo


Obrazek Wosk
Występowanie: pola i lasy
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: świece, impregnat, spoiwo


Obrazek Żywica
Występowanie: las
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: barwniki, smary, pasty, impregnacja


Obrazek Obrazek Chityna
Występowanie: zwierzęta i potwory
Rzadkość: różny
Zastosowanie: komponenty, przedmioty codziennego użytku, płatnerstwo


Obrazek Futro
Występowanie: zwierzęta i potwory
Rzadkość: różny
Zastosowanie: kuśnierstwo i pokrewne


Obrazek Kości
Występowanie: zwierzęta i potwory
Rzadkość: różny
Zastosowanie: rękodzielnictwo, przedmioty codziennego użytku, komponenty


Obrazek Łuska
Występowanie: gady i potwory
Rzadkość: różny
Zastosowanie: skórnictwo, kaletnictwo, itp.


Obrazek Pióra
Występowanie: ptactwo i potwory
Rzadkość: różny
Zastosowanie: fleczerstwo, inne


Obrazek Rogi, szpony i kły
Występowanie: zwierzęta i potwory
Rzadkość: różny
Zastosowanie: rękodzielnictwo, komponenty, przedmioty codziennego użytku


Obrazek Skóry
Występowanie: zwierzęta i potwory
Rzadkość: różny
Zastosowanie: rzemiosła skórzane


Obrazek Obrazek Ciemne żelazo
Występowanie: złoża lub kupno
Rzadkość: rzadki
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne


Obrazek Cyna
Występowanie: złoża lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne


ObrazekObrazekObrazek Kamienie szlachetne
Występowanie: skały, złoża, kupno
Rzadkość: rzadki
Zastosowanie: jubilerstwo, zaklinanie, ozdoby i komponenty


Obrazek Kamień budowlany
Występowanie: skały, wyrobiska, kamieniołomy
Rzadkość: w zależności od rodzaju
Zastosowanie: kamieniarstwo, budownictwo, rzeźba


Obrazek Miedź
Występowanie: złoża lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne


Obrazek Proszek ścierny
Występowanie: skały, góry, podziemia, kupno
Rzadkość: zależny od ścierniwa
Zastosowanie: wyrób broni, papiernictwo, rękodzieła, ostrzenie


Obrazek Srebro
Występowanie: złoża lub kupno
Rzadkość: niepospolity
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne, jubilerstwo


Obrazek Złoto
Występowanie: złoża lub kupno
Rzadkość: rzadki
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne, jubilerstwo


Obrazek Żelazo
Występowanie: złoża lub kupno
Rzadkość: rzadki
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne


Obrazek Obrazek Barwnik
Występowanie: kupno albo produkcja
Rzadkość: w zależności od barwy
Zastosowanie: krawiectwo, garbarstwo i pokrewne


Obrazek Dziegieć
Występowanie: kupno albo produkcja
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: garbowanie, impregnacja, stolarstwo, fleczerstwo, spoiwa


Obrazek Kwas
Występowanie: kupno albo produkcja, niektóre potwory
Rzadkość: niepospolity
Zastosowanie: metalurgia, garbarstwo


Obrazek Smoła
Występowanie: kupno albo produkcja
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: garbarstwo, metalurgia, budownictwo


Obrazek Taniny
Występowanie: rośliny, kupno albo produkcja
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: garbarstwo i pokrewne, metalurgia, medycyna, barwniki


Obrazek Wapno
Występowanie: kupno albo produkcja
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: murarstwo i kamieniarstwo, garbarstwo


Obrazek Obrazek Dwuwarstwowa tkanina
Występowanie: kupno lub produkcja
Rzadkość: rzadki
Zastosowanie: krawiectwo i pokrewne
Produkcja: Obrazek Tkanina x2 + Obrazek Dratwa x1

Obrazek Wyprawiona skóra
Występowanie: kupno lub produkcja
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: krawiectwo i rzemiosła skórzane, płatnerstwo
Produkcja: Obrazek Skóra x1 + Obrazek Taniny x2 + Obrazek Wapno x1/Obrazek Popiół x2

Obrazek Utwardzona skóra
Występowanie: kupno lub produkcja
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: krawiectwo i rzemiosła skórzane, płatnerstwo
Produkcja: Obrazek Wyprawiona skóra x1 + Obrazek Olej x1/Obrazek Wosk x1

Obrazek Ćwiekowana skóra
Występowanie: kupno lub produkcja
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: krawiectwo i rzemiosła skórzane, płatnerstwo
Produkcja: Obrazek Utwardzona skóra x1 + Obrazek Ćwieki x1

Obrazek Dratwa
Występowanie: kupno lub produkcja
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: krawiectwo i pokrewne
Produkcja: Obrazek Włókna + Obrazek Wosk/x1 Obrazek Smoła x1

Obrazek Utwardzone drewno
Występowanie: kupno albo produkcja, lasy (rzadko)
Rzadkość: niepospolity
Zastosowanie: stolarstwo,szkutnictwo, ciesielstwo
Produkcja: Obrazek Drewno x2 + Obrazek Żywica x1

Obrazek Sztaba ciemnej stali
Występowanie: wyrób lub kupno
Rzadkość: rzadki
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne
Produkcja: Obrazek Ciemne żelazo x2 + Obrazek Węgiel x4

Obrazek Sztaba ciemnego żelaza
Występowanie: wyrób lub kupno
Rzadkość: rzadki
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne
Produkcja: Obrazek Ciemne żelazo x2

Obrazek Sztaba cyny
Występowanie: złoża lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne
Produkcja: Obrazek Cyna x2

Obrazek Sztaba miedzi
Występowanie: złoża lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne
Produkcja: Obrazek Miedź x2

Obrazek Sztaba stali
Występowanie: wyrób lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne
Produkcja: Obrazek Żelazo x2 + Obrazek Węgiel x4

Obrazek Sztaba żelaza
Występowanie: wyrób lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne
Produkcja: Obrazek Żelazo x2

Obrazek Gwoździe/ćwieki
Występowanie: wyrób lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne, konstrukcje
Produkcja: Obrazek Żelazo x1

Obrazek Sznur
Występowanie: wyrób lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: komponenty, rękodzieła, konstrukcje
Produkcja: Obrazek Dratwa x2

Obrazek Stalowe płyty
Występowanie: wyrób lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne, konstrukcje
Produkcja: Obrazek Sztaba stali x2

Obrazek Żelazne płyty
Występowanie: wyrób lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne, konstrukcje
Produkcja: Obrazek Sztaba żelaza x2

Obrazek Drut
Występowanie: wyrób lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: kowalstwo i pokrewne, konstrukcje
Produkcja: Obrazek Żelazo x1 lub inny metal

Obrazek Kolcza plecionka
Występowanie: wyrób lub kupno
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: płatnerstwo
Produkcja: Obrazek Sztaba stali x1

Obrazek Skórzana łata
Występowanie: kupno lub produkcja
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: krawiectwo i rzemiosła skórzane, płatnerstwo
Produkcja: Obrazek Wyprawiona skóra x1 daje 4 jednostki produktu

Obrazek Skórzany pasek
Występowanie: kupno lub produkcja
Rzadkość: powszechny
Zastosowanie: krawiectwo i rzemiosła skórzane, płatnerstwo
Produkcja: Obrazek Skórzana łata x1 daje 4 jednostki produktu


ObrazekObrazek W zależności od techniki samego rzemieślnika, jego inwencji, użytych materiałów, wykorzystanej wiedzy lub schematu, jego wyroby mogą zyskać dodatkowe właściwości, odróżniające je od przeciętnych egzemplarzy. Zwykle wiąże się to z dodatkowym wysiłkiem, a czasem po prostu z łutem szczęścia. Przykładowo, pewien płatnerz może poznać sekret elfich zbrojmistrzów, dzięki czemu upleciona przez niego kolczuga będzie lższejsza od standardowej i zapewni noszącemu ją właścicielowi większą mobliność. Fleczer, który nabył truchło osobliwej bestii, spróbuje poeksperymentować z jej ścięgnami przy konstruowaniu nowego laminatu, by odkryć, że uzyskał dzięki nim optymalny naciąg dla swojej broni. Przykłady można mnożyć, a wszystkie sprowadzają się do jednego: dobry rzemieślnik ma nie tylko fach w ręku, ale też trochę oleju w głowie, pozostając otwartym i ciekawym świata.

W końcu, ostatnim rodzajem ulepszenia wyrobów jest ich umagicznienie, dostępne biegłym w rzemiośle czarodziejom i często odbywające się już na etapie tworzenia samego przedmiotu z półproduktów, w ściśle określonych rytuałem warunkach.


Obrazek
Bojowy dublet Obrazek
Składniki:
Obrazek4 x dratwa Obrazek4 x tkanina Obrazek1 x skórzana łata Obrazek2 x skórzany pasek Obrazek4 x wyprawiona skóra
Dodatkowe: Obrazek1 x Kolcza plecionka (+1 do wyparowań na rękawach) Obrazek1 x Czarny barwnik (kolor, -1 do testów skradania po zmierzchu)
Prosty długi miecz
Obrazek
Składniki:
Obrazek 3 x sztaba żelaza Obrazek1 x skórzana łata Dodatkowe:

Obrazek Właściwość broni wyważony (manewry wykonywane tym orężem będą kosztowały o jeden Punkt Walki mniej.
Żelazne bełty
Obrazek
Składniki:
Obrazek 1 x sztaba żelaza Obrazek 1 x Drewno Obrazek 1 x Pióra Dodatkowe: Wadliwy: z powodu wady konstrukcyjnej lotki, pocisk może znosić na wietrze na dłuższych dystansach, co powodać będzie kary do strzelania.
Cynowy kubek
Obrazek
Składniki:
Obrazek 1 x sztaba cyny Dodatkowe: Zdobiony: przedmiot jest owocem rzemiosła artystycznego, jego obwód zdobią misterne wzory, a ucho zostało wymodelowane we florystyczny motyw.
Ciężki: produkt został wykonany solidniej od standardowej masówki spotykanej na bazarach, bez oszukiwania na materiałach. W razie potrzeby może posłużyć za broń improwizowaną (k2+1 zadawanych obrażeń).
► Pokaż Spoiler

Odpowiedz
meble kuchenne na wymiar cennik warszawa kraków wrocław